KOMFORT ABC
Felhőatlasz

Magas szintű felhők


Alapjuk 6000m felett.

CIRRUS (hosszú szál, pehelyfelhő): Magas szintű fátyolfelhő, pehelyfelhő. Különálló, magas szintű felhő, fehér, finom rostok, foltok vagy keskeny sávok formájában. Alapjuk 7000-1000m között található. A magas légkörben uralkodó légnedvességre utal jelenléte. Jellemző a fagypont alatti léghőmérséklet, ezért a kondenzáció jégkristályokat hoz létre. Szerkezete fonalas, szálas, gyakran ezüstös fényben jelenik meg. A jégkristályok alkotják a cirrus szálakat, szelek szárnyán érdekes alakzatok jönnek létre. Megjelenésük igen változatos. Ilyen a látványos, fókuszpontból induló, sugárirányú cirrus radius, a kampó alakú cirrus uncinus vagy az összegabalyodó cirrus intortus. Vastagságuk néhány 100 métertől, akár néhány kilométerig terjedhet. Megjelenhetnek, lokálisan vagy lefedhetik az égbolt egy részét, attól függően, hogy milyen a légnedvesség a magasban. Lokális megjelenésük nem utal időjárás-változásra. Viszont az egyre szaporodó, majd az égbolt jelentős részét lefedő cirrusok front közeledtére utalnak. Elszigetelten megjelenő cirrus mező jelenthet vihar közeledtét, ekkor a cumulonimbus üllőfelhőzetének részét képezik. A magas légköri szelek a zivatar elvonultával szétszórják az üllőt. Jegesedést nem, de gyenge turbulenciára utalhat. 5-13km-en képződik.
Jele: Ci.

Cirrus (Ci)

CirrusCIRRUS UNCINUS (kampó): Nevét megjelenéséről, kampó formájáról kapta, hosszú szálak, rostok vagy fonalak, melyek felső része bojtos vagy kampós, végükön nincs kidudorodás. A pamacsokon nincs gomolyszerű kidudorodások. Keletkezése azonos a cirruséval. Jégkristályok alkotta szálak jellemzik, amelyek az alatta lévő rétegben fújó erős szél jelenlétére utal. Gravitáció hatására a jégkristályok esésnek indulnak, amelyeket az erős szél szétszabdal. Kialakítva ezáltal a cirrus felhők kampós formáját. Jelenléte magas nedvességtartalomra utal, megjelenése frontrendszer közeledtét jelezheti, illetve magas légköri futóáramlat, jet stream áthaladását. Nem okoz időjárási jelenséget a földfelszínen, azonban gyenge hóesés kialakulhat a felhő alatt, amely esés közben elpárolog. Ez a virga. Maguk a cirrusok turbulenciát nem okoznak, de erős szél jelenlétére utalva ajánlatos kerülni a repülésben.
Jele: Ci un.

Cirrus uncinus (Ci un)

Cirrus uncinusJet-stream

Jet-streamCIRRUS FLOCCUS: Meghatározó a gomolyos-bojtos megjelenés, a bojtokból hosszú, közel egyenes ill. szabálytalanul görbülő virgák ereszkedhetnek le. A gomolyok enyhén vagy erősebben szakadozottabbak lehetnek.
Jele: Ci flo.

Cirrus floccus (Ci flo)

Cirrus floccusCIRRUS SPISSATUS: Igen sűrű szálak, fonalak, rostok alkotják. Kevésbé áttetsző, átlátszó, sőt akár képes a Napot is eltakarni. Így nem csak világos, hanem sötétebb változatban is feltünhet az égbolton.
Jele: Ci spi.

Cirrus spissatus (Ci spi)

Cirrus spissatusCIRRUS INTORTUS: A szálak szeszélyesen összekuszálódtak, szabálytalanok.
Jele: Ci in.

Cirrus intortus (Ci in)

Cirrus intortusCIRRUS VERTEBRATUS: A felhő leginkább egy halnak a szálkás csontvázára emlékeztet.
Jele: Ci ve.

Cirrus vertebratus (Ci ve)

Cirrus vertebratusKELVIN-HELMHOLTZ-féle CIRRUS: Igen jellegzetes, jól elkülöníthető felhőtípus. Vízszintes spirálformájú, hosszan elnyúló alakkal jellemezhetőek. Élettartamuk rövid, néhány perc, ezután feloszlanak. A szél nyíró hatására jönnek létre, amikor egy légréteg eltérő sebességgel és/vagy eltérő iránnyal, egy másik légréteggel találkozik. Ennek eredményeként függőleges örvénylés indul meg. Szabályos vonalvezetésű léghullámokat előidézve. Általában egy sor felhőréteget hoz létre a levegőhullámok taréján hullámozva. A Kelvin-Helmholtz-féle cirrus esetén, az örvénylések oly erősek, hogy a felhők a hullámtaréj fölé kerülve kikerülnek az örvényből. Így a hullámok teljes forgó mozgást, azaz spirálmozgást képeznek. A troposzféra magasabb légrétegeiben is végbemehet ez a jelenség. Azonban nem minden esetben van kellő nedvesség a látványos megnyilvánuláshoz. Jelenlétük, azonban erős szelekre, turbulenciákra utal. Tiszta felhőmentes légkör esetén is lejátszódik a folyamat, azonban ekkor váratlanul hatnak a repülésre.

Kelvin-Helmholtz-féle Cirrus

Kelvin-Helmholtz-féle CirrusCIRROSTRATUS (magas szintű rétegfelhő, fátyolfelhő): Az égbolt egészét vagy nagy részét befedi, a Nap vagy a Hold körül gyakran képez halójelenséget. Képződésük hasonló a többi cirruséhoz. Cirrostratus megjelenésekor, nagy mennyiségben jégkristályok képződnek, kondenzációs szinten. Magas szintű, áttetsző és fehér színű felhő, szálas szerkezetű vagy sima fátyol formájú, önárnyék ritkán fordul elő. Megjelenésük 5-13km között várható. A cirrostratus megvastagodása, hózáporokat hoz létre. Azonban nem érik el a talajt, mert útközben elpárolognak. Ez a jelenség a virga. Fokozatos, de egyre erőteljesebb megjelenésük a magas légkör nedvességére utal. Meghatározott irányú felvonulások hidegfront előhírnöke lehet. Gyenge jegesedést és turbulenciát okozhatnak.
Jele: Cs.

Cirrostratus (Cs)

CirrostratusCIRROSTRATUS FIBRATUS: A magas légkörben uralkodó egyenletesen erős, szabályos szelek hozzák létre. Az áramlás a jégkristályokat megemelve, hosszú szálas formát hoz létre, melyet barázdáknak hívunk. Nagy területen lefedik az eget.
Jele: Cs fib.

Cirrostratus fibratus (Ci fib)

Cirrostratus fibratusCIRROSTRATUS NEBULOSIS: Ködszerű cirrostratus lepel, jól elkülönülő részek nélkül. A jégrészecskék által képzett réteg vékony, ez annak köszönhető, hogy az őt létrehozó emelkedés mérséklet. A felhő elmosódottnak látszik, körvonalait, részleteit, felépítéseit nehéz megfigyelni. A lepel külseje lényegesen eltérhet egyes esetekben. Lehet olyan vékony, hogy alig látható, máskor viszont aránylag sűrű. A rajta áthatoló napsugárzás intenzitása csökken. Igen vékony rétegben optikai jelenséget okoz. Így melléknapok, fényudvarok és irizálás (szivárványhatás) jön létre.
Jele: Cs neb.

Cirrostratus nebulosis (Cs neb)CIRROCUMULUS (magas szintű gomolyos rétegfelhő, bárányfelhő): Vékony, fehér, lepel vagy réteg alakjában megjelenő, magas szintű, önárnyék nélküli, amelyet különálló vagy egybeolvadó, több-kevésbé szabályos elrendezésű, apró gomolyok, pamacsok alkotnak. A magasban fokozódó nedvesség hatására alakul ki, hasonlóan, mint a cirrostratus. Csaknem kiozárólag jégkristályok képződnek a telítettségi ponton. Néha erősen túlhűlt vízcseppek is jelen vannak. Itt azonban folytonos a légköri változékonyság, azaz a légkör labilitásának köszönhetően, gomolyos alakú lesz megjelenésük. Megtalálási magasságuk: 4000-12000m. Megjelenhet lokálisan, ekkor nem utal időjárási esemény bekövetkeztére. Igen érdekes mintákat, alakzatokat vehet fel. Akár több száz négyzetkilométeren is lefedhetik az eget. Nagy tömegben való felvonulásuk időjárási front előjele. Gyenge jegesedést és turbulenciát okozhatnak.
Jele: Cc.

Cirrocumulus (Cc)

CirrocumulusCIRROCUMULUS UNDULATUS: Hullámrendszert vagy rendszereket mutató cirrocumulus. Vékony, hullámzó rétegben jelenik meg. A levegőtömeg hullámmozgásának köszönhetően alakul ki külleme. Eltérő irányú és/vagy sebességű légtömegek egymásra gyakorolt, nyíró hatása okozza. A légrétegek között léghullámok, légörvények keletkeznek. Amennyiben elegendő a levegő nedvességtartalma, akkor felhő képződik, a hullám megszűnésekor a felhő is feloszlik. Az égbolton szabályos hullámok képződnek. Melynek erőssége a széltől és a légnedvességtől függ. Párhuzamos cumulussávok alakulnak ki, többnyire hosszabb hullámhosszal, ez adja finomságukat. Földtől való nagy távolság miatt is, finomabbnak hatnak.
Jele: Cc un.

Cirrocumulus undulatus (Cc un)

Cirrocumulus undulatusCIRROCUMULUS CASTELLANUS: Cirrocumulus, amelynek egyes elemei, közös vízszintes bázisból induló apró tornyocskákat fejlesztenek. A tornyocskák látszólagos szélessége kisebb 1 foknál. Megjelenése, a felhőszint instabilitását jelzi.
Jele: Cc cas.

Vissza a Főoldalra